Eltels svenska flyg- och säkerhetsverksamhet integreras i den nya affärsenheten Sverige

Eltel har beslutat att behålla den del av flyg- och säkerhetsverksamheten som har verksamhet i Sverige (Aviation  Security) och som tidigare avsågs att säljas. Verksamheten kommer istället att integreras i affärsenhet Sverige.

Under 2016 uppgick nettoförsäljningen i Aviation & Security till cirka EUR 32 miljoner. Verksamheten fortsätter att utvecklas starkt, medan indikativa bud som erhållits inte fullt ut återspeglar den höga och uthålliga lönsamheten. Beslutet stöds därutöver av den nya lands- och marknadsorienterade organisation som införs den 15:e februari 2018 och som skapar en tydlig styrning och fokus på att stödja Aviation and Security inom den svenska organisationen.

For ytterligare information:
Håkan Kirstein, VD och Koncernchef
hakan.kirstein@eltelnetworks.se

Petter Traaholt, CFO
petter.traaholt@eltelnetworks.se

Thomas Rebermark, Informationschef
Telefon: +46 72 230 6945, thomas.rebermark@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17:e januari 2018, kl. 19.00 CET

Om Eltel

Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8,400. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.