Eltel Finland tecknar ett treårigt ramavtal inom telekom värt cirka 25 miljoner euro

Eltels Communication-verksamhet i Finland har tecknat en treårig förlängning av ett gällande ramavtal med en stor, finsk teleoperatör. Ramavtalet omfattar nya serviceavtal för mobila telekomarbeten till ett värde av cirka 25 miljoner euro.

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2020 och inkluderar planering, byggnation, installation och underhåll på kundens nätverksstationer.

För ytterligare information, kontakta:
Juha Luusua, Managing Director, Country Unit Finland
Tel: +358 40 311 3005, juha.luusua@eltelnetworks.com

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2018 hade Eltel en omsättning på 1,2 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 000. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.