Eltel och LFV ingår avsiktsförklaring

Eltel och Luftfartsverket, LFV, har ingått en avsiktsförklaring om att Eltel ska överlåta affärsområdet Aviation & Security till LFV. I avsiktsförklaringen åtar sig båda parterna att verka för att slutligt avtal tecknas senast under första kvartalet 2020.

LFV har utifrån sin sourcingstrategi, det återupptagna totalförsvaret, omvärldsförändringar samt den nya säkerhetsskyddslagens förutsättningar bedömt att verksamheten, som idag drivs av Eltel, bör bedrivas i LFVs egen regi.

– Eftersom LFV är Eltels största kund inom affärsområdet Aviation & Security är en överlåtelse av hela affärsområdet den bästa och mest effektiva lösningen för alla involverade, inklusive medarbetare, kunder och andra intressenter, säger Casimir Lindholm, VD och koncernchef för Eltel.

Det slutliga avtalet villkoras av godkännande av respektive parts styrelse, Konkurrensverket samt Regeringen. I och med att avsiktsförklaringen har tecknats kommer LFV att genomföra en sedvanlig undersökning, due diligence, av verksamheten.

För mer information:
Elin Otter, Head of Communications and Investor Relations
Tel: 072-595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Fakta om Aviation & Security
Affärsområdet Aviation & Security levererar tekniska drift- och underhållstjänster till flygtrafikcentraler, flygplatser, andra statliga myndigheter och företag i Sverige. Affärsområdet sysselsätter cirka 200 medarbetare och omsatte 2018 cirka 30 miljoner euro.

Fakta om LFV
LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. LFVs flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är LFV med och effektiviserar det europeiska luftrummet. LFV har 1 100 anställda och omsatte 3,2 miljarder kronor under 2018.

Fakta om den nya säkerhetsskyddslagen
En ny säkerhetsskyddslag trädde i kraft den 1 april 2019. I den nya lagen ställs tydligare och mer omfattande krav på organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2018 hade Eltel en omsättning på 1,2 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 200. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.