Eltel tecknar avtal om att bygga kraftledning i Finland värt cirka 17,5 miljoner euro

Eltel’s Power-verksamhet i Finland har tecknat ett avtal med Fingrid, Finlands stamnätsbolag, om att bygga en 45 km lång 400+110 kV kraftledning i Uleåborg-regionen. Kontraktet är värt cirka 17,5 miljoner euro.

Projektet kommer att stärka kraftnätet mot östra Finland och Fingrids så kallade Lake Line mellan Lappeenranta and Oulu. Den nya 400+110 kV kraftledningen kommer att förbättra den befintliga ledningens tillförlitlighet, energieffektivitet och kapacitet.

Eltels arbete omfattar en totalentreprenad av den nya kraftledningen samt modifieringar av de befintliga 110 kV, 220 kV och 400 kV ledningarna med cirka 220 master.

Projetktet startar omgående och förväntas vara klart 2022.

För ytterligare information, kontakta:
Juha Luusua, Managing Director, Country Unit Finland
Tel: +358 40 311 3005, juha.luusua@eltelnetworks.com

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2018 hade Eltel en omsättning på 1,2 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 000. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.