Förändring i Eltels koncernledning - CFO Petter Traaholt lämnar Eltel

Petter Traaholt, Chief Financial Officer (CFO) i Eltel, kommer att lämna företaget för att tillträda tjänsten som CFO på V.Group, den ledande leverantören av ship management och marina tjänster med säte i London. En rekryteringsprocess inleds omedelbart.

Petter Traaholt fortsätter i sin nuvarande befattning fram till slutet av februari 2020.

– Under sin tid i företaget har Petter, tillsammans med den övriga ledningsgruppen, starkt bidragit till den pågående transformationen av bolaget. De senaste åren har vi minskat risknivån i företaget, omstrukturerat verksamheten till en landsbaserad organisation, refinansierat företaget och lanserat vår Operational Excellence-strategi. Petter har också etablerat koncernens interna kontrollfunktion och samtidigt varit en högt ansedd ledare samt kollega. Vi beklagar att Petter har valt att lämna företaget, men samtidigt respekterar vi hans beslut att ta ett nytt steg i sin karriär, säger Casimir Lindholm, VD och koncernchef Eltel AB.

För mer information:
Elin Otter, Director, Communications & Investor Relations
Phone: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 08.30 CET.

Om Eltel 
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2018 hade Eltel en omsättning på 1,2 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 100. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm