Förändring i Eltels koncernledning

Elin Otter har utsetts till ny medlem av Eltels koncernledning från den 1 januari 2019. Elin anställdes i juni 2018 som Kommunikationschef för Eltel AB.

– Det är glädjande att välkomna Elin till koncernledningen. Kommunikationsfrågor och investerarrelationer, där Elin tillför sin specialistkompetens, är viktiga delar för att nå målen i vår strategi för ökad lönsamhet, säger Casimir Lindholm, VD och koncernchef, Eltel AB.

För mer information:
Casimir Lindholm, VD och Koncernchef Eltel AB
casimir.lindholm@eltelnetworks.se

Elin Otter, Head of Group Communications
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2017 hade Eltel en omsättning på 1,3 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 500. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.