Eltel avyttrar Communication-verksamheten i Tyskland

Eltel har tecknat ett avtal om att avyttra sin tyska Communication-verksamhet till Circet Group, en europeisk leverantör av telekomnätverk. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 19 miljoner euro. Affären förväntas slutföras i slutet av första kvartalet 2020.

Transaktionen beräknas skapa en positiv kassaflödespåverkan på 19 miljoner euro och ha ett positivt resultat om ungefär 13 miljoner euro på Group EBIT. Avyttringen villkoras av sedvanliga godkännanden.

– Vi har under åren utvecklat Communication Tyskland på ett framgångsrikt sätt och vi är nöjda att verksamheten nu får en stark industriell ägare vilket innebär att den kan fortsätta att växa. Avyttringen skapar samtidigt värde för oss och våra aktieägare, då den stärker vår balansräkning och vårt nordiska fokus, säger Casimir Lindholm, VD och koncernchef på Eltel.

Avyttringen är en del i Eltels strategi att tydligare fokusera på att utveckla den nordiska marknaden där bolaget har en ledande marknadsposition, hög kompetens och där affärsmodellen är repetitiv samt primärt bygg-, service- och underhållsinriktad.

Communication Tyskland hade under 2019 cirka 200 medarbetare och omsatte cirka 36 miljoner euro.

För mer information:
Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel: 072-595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2018 hade Eltel en omsättning på 1,2 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 000. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.