Eltel installerar 236 000 smarta mätare i Sverige för 22 miljoner euro

Eltels Power-verksamhet Smart Grids har tecknat ett avtal med Vattenfall Eldistribution AB, ett av de ledande elnätsföretagen i Sverige, avseende att byta ut 236 000 elmätare i Sverige. Kontraktet är värt cirka 22 miljoner euro.

Eltel kommer att ansvara för utrullning och installation av 236 000 smarta mätare och mätteknik för 15 400 nätstationer i mellersta och västra delarna av Vattenfall Eldistributions elnätsområde. Projektet omfattar planering, installation och logistik av nya och gamla mätare, samt tillhörande infrastruktur.

Projektet utgör etapp ett av fyra etapper som omfattar byte och installation av totalt cirka 900 000 elmätare med tillhörande mätinsamlingssystem. De nya elmätarna uppfyller funktionskraven från både EU och den svenska regeringen som träder i kraft den 1 januari 2025.

Projektet startar i slutet av första kvartalet 2020 och förväntas vara slutfört under fjärde kvartalet 2022. I kontraktet ingår en option på de återstående tre etapperna, till ett värde av cirka 49 miljoner euro.

För mer information:
Sami Peippo, Director, Solution Unit Smart Grids
Phone: +358 40 311 2988, sami.peippo@eltelnetworks.com

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2019 hade Eltel en omsättning på 1,1 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 6 700. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.