Eltel installerar 275 000 smarta elmätare i Göteborg för cirka 14 miljoner euro

Eltels Power-verksamhet Smart Grids har tecknat ett avtal med Kamstrup, en ledande tillverkare av systemlösningar för smart energimätning, avseende installation av 275 000 smarta elmätare i Göteborg. Avtalet är värt ca 14 miljoner euro.

I och med avtalet ingår Eltel och Kamstrup ett samarbete med helhetsansvar för installationerna av den nya generationens smarta elmätare, vilket inkluderar projektledning, planering, bemanning, logistik och kontakt med slutkunderna, på uppdrag av Göteborg Energi.

De nya smarta elmätarna uppfyller de nya funktionskraven som regeringen har satt och som träder i kraft den 1 januari 2025.

Nu påbörjas detaljplaneringen för genomförandet av projektet. Själva bytet av elmätarna kommer framförallt att ske under perioden 2023-2024. 

För mer information:
Sami Peippo, Director, Solution Unit Smart Grids
Tel. +358 40 311 2988, sami.peippo@eltelnetworks.com

Elin Otter, Kommunikationsdirektör, Eltel AB
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för el- och kommunikationsnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av el- och kommunikationsnätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2019 hade Eltel en omsättning på 1,1 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 6 000. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.