Eltel tecknar ett treårigt ramavtal för telekom med Telenor i Norge

Eltels Communication-verksamhet i Norge har tecknat en treårig förlängning av ett nuvarande ramavtal med Telenor, Norges största leverantör av telekommunikation och digitala tjänster. Avtalet omfattar fältservicetjänster för cirka 180-280 miljoner euro och inkluderar en option på upp till två år.

Ramavtalet bygger på en modell där Eltel har ansvaret för en avtalad volym gällande design, planering, serviceleveranser, installationer och underhåll för givna geografiska områden.

Med det nya avtalet kommer Eltel att fortsätta att spela en viktig roll i uppgraderingen av den digitala infrastrukturen genom fiber och 5G-utbyggnaden, och därmed framgångsrikt försvara sin marknadsledande position i Norge.

Det nya ramavtalet gäller från januari 2021 till december 2023 och innehåller en option på upp till två år.

För mer information:
Thor-Egel Bråthen, Managing Director, Eltel Networks AS, Norway
Tel: + 47 908 60 215, thor.egel.brathen@eltelnetworks.no

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel: + 4672 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för el- och kommunikationsnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av el- och kommunikationsnätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2019 hade Eltel en omsättning på 1,1 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 6 000. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.