Eltel tecknar treårigt FTTH-ramavtal i Finland till ett värde av cirka 38 miljoner euro

Eltels Communication-verksamhet i Finland har tecknat ett treårigt ramavtal med Valokuitunen Oy, ett nyligen etablerat joint venture mellan CapMan Infra och Telia, för att bygga fiber till hemmet (FTTH). Avtalet är värt cirka 38 miljoner euro.

Eltel och Valokuitunen kommer att verka i nära samarbete och Eltel kommer att ansvara för projektledning, materialhantering och logistik, utbyggnad av fibernät, installationstjänster och dokumentation.

Avtalet gäller från den 9 april 2020 och omfattar en option på ytterligare ett år. De första projekten kommer att utföras i Åbo-regionen, Nyland och Helsingfors storstadsområde.

För mer information:
Juha Luusua, Managing Director, Country Unit Finland
Tel. +358 40 311 3005, juha.luusua@eltelnetworks.com

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för el- och kommunikationsnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av el- och kommunikationsnätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2019 hade Eltel en omsättning på 1,1 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 6 700. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.