Eltel tecknar treårigt ramavtal för telekom i Finland värt cirka 66 miljoner euro

Eltels Communication-verksamhet i Finland har tecknat en treårig förlängning av ett nuvarande ramavtal med en finsk teleoperatör. Avtalet gäller tjänster för fast telekom och är värt cirka 66 miljoner euro.

Avtalet omfattar planering, byggnation, installation och underhåll på teleoperatörens nätverksstationer. I avtalet ingår även ett utökat geografiskt område i södra Finland.

Avtalet börjar löpa den 1 april 2020.

För mer information:
Juha Luusua, Managing Director, Country Unit Finland
Phone: +358 40 311 3005, juha.luusua@eltelnetworks.com

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2019 hade Eltel en omsättning på 1,1 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 6 700. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.