Eltel tecknar treårigt ramavtal för telekom i Sverige till ett värde av cirka 55 miljoner euro

Eltels Communication-verksamhet i Sverige har tecknat en treårig förlängning av ett befintligt ramavtal med Telia gällande nedmontering av telestolpar. Avtalet är värt cirka 55 miljoner euro.

Ramavtalet omfattar planering, samordning och nedmontering av Telias telestolpar då kopparnätet avvecklas till förmån för framtidens nät.

Det treåriga ramavtalet gäller från januari 2021 till och med december 2023 och inkluderar en option på ytterligare två år.

För mer information:
Leif Göransson, VD, Eltel Sverige
Tel. +46 70 24 68 974, leif.goransson@eltelnetworks.se

Elin Otter, Kommunikationsdirektör, Eltel AB
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för el- och kommunikationsnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av el- och kommunikationsnätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2019 hade Eltel en omsättning på 1,1 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 6 000. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.