Eltel tecknar treårigt ramavtal med Telia i Finland till ett värde av cirka 110 miljoner euro

Eltels communication-verksamhet i Finland har tecknat en treårig förlängning av ett befintligt avtal med Telia avseende fasta och mobila telekommunikationstjänster. Avtalet är värt cirka 110 miljoner euro.

Avtalet omfattar ett brett utbud av telekomtjänster, inklusive 5G-utbyggnad, och är en fortsättning på ett befintligt ramavtal med Telia.

Avtalet börjar löpa under första halvåret 2021 och gäller i tre år.

För mer information:
Juha Luusua, VD, Eltel Finland
Tel. +358 40 311 3005, juha.luusua@eltelnetworks.com

Elin Otter, Kommunikationsdirektör, Eltel AB
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för el- och kommunikationsnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av el- och kommunikationsnätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2019 hade Eltel en omsättning på 1,1 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 6 000. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.