Förändringar i Eltels segmentrapportering samt förändring i koncernledningen

Eltel kommer att introducera en ny segmentstruktur i de finansiella rapporterna med start i rapporten för perioden januari-mars 2021.

De nuvarande Power- och Communicationsegmenten kommer att ersättas av fyra landssegment: Finland, Sverige, Norge och Danmark. All framtida Power- och Communication-verksamhet i dessa fyra nordiska länder kommer att presenteras under de nya landssegmenten. Affärsområdet Smart Grids kommer att delas in geografiskt i den nya landstrukturen, medan affärsområdet High Voltage, som bedriver större delen av sin verksamhet i Polen och Tyskland, kommer att presenteras utanför segmenten, inom Övrigt.

Från och med den 1 januari 2021 kommer nära 90 procent av Eltels verksamhet att bedrivas i Norden, i linje med den nordiska strategin. Denna förändring har för avsikt att minska komplexiteten och på ett mer balanserat och öppet sätt återspegla koncernens resultat och organisation.

Mot bakgrund av detta kommer affärsområdet High Voltage från och med den 31 december 2020 inte längre ha en plats i koncernledningen, och därmed avslutas Christian Wittnevens uppdrag som Direktör för affärsområdet High Voltage från och med den dagen.

Översikt över rapporteringsstruktur

Till och med 31 december 2020 Från och med 1 januari 2021
Power
Power-verksamhet i alla länder
Smart Grids
High Voltage
Finland
All Power- och Communication-verksamhet
Sverige
All Power- och Communication-verksamhet
Communication
Communication-verksamhet i alla länder
Norge
All Power- och Communication-verksamhet
Danmark
All Power- och Communication-verksamhet

Utanför segment (Övrigt): Icke-kärnverksamhet som totalt representerar mindre än 15 procent av verksamheten samt koncernledning och supportfunktioner.

Mer information kommer att lämnas i samband med presentationen av bokslutskommuniké januari–december 2020, den 18 februari 2021, kl. 10:00 CET.

For further information:
Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Phone: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för el- och kommunikationsnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av el- och kommunikationsnätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2019 hade Eltel en omsättning på 1,1 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 6 000. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.