Eltel tecknar avtal om att bygga transmissionsledningar i Finland till ett värde av cirka 22 miljoner euro

Eltel Finland har tecknat två avtal med OX2, en utvecklare av vind- och solkraftsparker, om att bygga en ny 400 kV kraftledning samt en 110 kV kraftledning för en ny vindpark i centrala Finland, Lestijärvi. Kontrakten har ett sammanlagt värde på cirka 22 miljoner euro.

Lestijärvi vindpark blir den största vindparken i Finland med 69 turbiner och en total kapacitet på cirka 455 MW. Vindparken kommer att ha en beräknad årlig produktion på cirka 1,3TWh, vilket motsvarar cirka två procent av den totala årliga elproduktionen i Finland. Eltel kommer att bidra till den förnybara och hållbara energilösningen och tillföra expertis allt eftersom projektet fortskrider.

Eltels arbete omfattar totalentreprenad av två projekt. Det ena projektet omfattar 58 km 400 kV kraftledning för att ansluta Lestijärvi vindpark till stamnätet. Det andra projektet omfattar 24 km 110 kV kraftledning inom vindkraftsparken.

Projektet startar under första kvartalet 2022 och är planerat att slutföras i början av 2025.

För ytterligare information, kontakta:
Juha Luusua, Managing Director, Country Unit Finland
Tel: +358 40 311 3005, juha.luusua@eltelnetworks.com

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2020 hade Eltel en omsättning på 938 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 100. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.