Finska KKV-fallet avslutat

Den finska Högsta förvaltningsdomstolen har idag avkunnat dom som i sin helhet avvisar det finska Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) yrkande om en påföljdsavgift mot Eltel om 35 miljoner euro med anledning av en påstådd överträdelse av konkurrensrättsliga regler.

Avgörandet avslutar ett förfarande som inleddes av KKV 2013. Genom avgörandet bekräftar den Högsta förvaltningsdomstolen i sin helhet den dom som meddelats i tidigare instans av den finska marknadsdomstolen.

För mer information:
Henrik Sundell, General Counsel, Eltel AB
Tel: 46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2020 hade Eltel en omsättning på 938 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 200. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.