Eltel meddelar uppskattad negativ operativ EBITA för fjärde kvartalet 2022

Eltels marknadsposition är stark och efterfrågan på våra tjänster är stor. Men med nyligen uppskjutna kundinvesteringar, betydande inverkan av inflation samt kostnadsöverdrag förväntar sig Eltel en något minskad nettoomsättning och en väsentligt försämrad operativ EBITA för det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. För det fjärde kvartalet beräknas operativ EBITA vara negativ vilket riskerar att medföra att operativ EBITA för helåret inte blir positiv.

– Orderstocken är stark men vissa av våra kunder har nyligen minskat inköpsvolymerna, vilket påverkar omsättningen under fjärde kvartalet. Med inflationen är kostnadsökningarna mer omfattande än vi från början räknade med. Vi har säkrat avtal med de flesta av våra kunder för att kompenseras för inflationen, dock har vi tidigare överskattat ersättningsgraden. Det står också klart att det kommer att ta tid innan indexregleringarna får full effekt. Vi vidtar omedelbara åtgärder för att anpassa organisationen till den rådande situationen och vi fortsätter arbetet med att höja priserna både i våra nya och pågående affärer, säger Håkan Dahlström, vd och koncernchef för Eltel.

Den fullständiga delårsrapporten för det fjärde kvartalet kommer att publiceras den 16 februari 2023, som tidigare meddelats.

För mer information:

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör

Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2022 kl. 8.00 CET.

Om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2021 nådde omsättningen 812,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.