Eltel och Telia förlänger befintligt avtal till ett värde om 200 miljoner kronor, ca 18 miljoner euro

Eltel Sverige och Telia fortsätter ett befintligt samarbete i ytterligare två år utifrån en option i nuvarande avtal. Det uppskattade ordervärdet för förlängningen är 200 miljoner kronor, cirka 18 miljoner euro.

Avtalet omfattar en rad tjänster, inklusive planering och projektledning för utvecklingen av framtidens nät, samt nedmontering av gamla telestolpar och kopparledningar.

Nuvarande avtal löper ut i december 2023 och därefter inleds optionsperioden på två år fram till december 2025.

För mer information:

Leif Göransson, vd, Eltel Sverige

Tel: +46 70 24 68 974, leif.goransson@eltelnetworks.se

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör

Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2021 nådde omsättningen 812,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.