Eltel tecknar ett femårigt ramavtal i Danmark till ett värde av cirka 30 miljoner euro

Eltel Danmark har, som en del av ett konsortium, förlängt ett pågående ramavtal med Nexel, en dansk elnätsoperatör, för att utöka, underhålla och säkra anslutningar i elnätet. Eltels andel av kontraktet är värt cirka 30 miljoner euro.

Enligt avtalet kommer Eltel att ansvara för servicetjänster, felreparationer samt bygg- och underhållsarbeten i Köpenhamn samt norra delen av Själland.

Det femåriga ramavtalet gäller från april 2023 fram till april 2028, varefter det finns möjlighet till tre års förlängning.

Konsortiet heter NKEL och består av Eltel och Nordkysten, ett danskt entreprenadföretag.

För mer information, kontakta:
Claus Metzsch Jensen, vd, Eltel Danmark
Tel: +45 23 23 8080, claus.metzschjensen@eltelnetworks.com

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är en ledande nordisk leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2021 nådde omsättningen 812,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.