Eltel tecknar ett ramavtal för telekom i Finland till ett värde av cirka 30 miljoner euro

Eltel Finland har tecknat en fortsättning på ett nuvarande ramavtal med DNA, en av Finlands största teleoperatörer, avseende fasta telekomtjänster. Avtalet har en löptid på två år, inklusive ett optionsår, och är värt cirka 30 miljoner euro.

Ramavtalet omfattar ett brett utbud av fasta telekomtjänster, inklusive nätdesign, byggnation och underhållstjänster.

Avtalet började gälla i februari 2022.

För ytterligare information, kontakta:
Juha Luusua, Managing Director, Eltel Finland
Tel: +358 40 311 3005, juha.luusua@eltelnetworks.com

Elin Otter, Director and Head of Communications and Investor Relations, Eltel AB
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2021 hade Eltel en omsättning på 812,6 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 000. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.