Eltel tecknar kontrakt med finskt vindkraftsbolag värt cirka 11 miljoner euro

Eltel Finland har tecknat två avtal med Exilion, ett finskt bolag som koncentrerar sig på investeringar i förnybar energi, om att bygga en ny 110 kV kraftledning och transformatorstationer för två nya vindparker i Finland. Kontrakten har ett sammanlagt värde på cirka 11 miljoner euro.

Eltel kommer att ansvara för byggandet av en ny 20 km lång 110 kV kraftledning, två transformatorstationer samt det interna kraftnätet för de nya vindkraftparkerna, Isokangas och Palokangas i Finland. Eltel kommer att bidra till den förnybara energilösningen och tillföra expertis allteftersom projektet fortskrider.

De nya vindparkerna kommer att bestå av totalt 17 turbiner och en total kapacitet på cirka 100 MW. Vindparkerna beräknas att generera en hållbar årlig energiproduktion på cirka 320 000 MWh, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen för 130 000 bostäder i Finland.

Projektet startar i slutet av 2022 och är planerat att slutföras tidigt 2025. 

För ytterligare information, kontakta:

Juha Luusua, vd, Eltel Finland

Tel: +358 40 311 3005, juha.luusua@eltelnetworks.com

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är en ledande nordisk leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2021 nådde omsättningen 812,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.