Eltel tecknar sitt största fiberavtal någonsin – kontraktsvärde på 200 miljoner euro

Eltel Finland har ingått ett ramavtal med Valokuitunen, ett joint venture mellan CapMan Infra och Telia, för att bygga fiber till hemmet (FTTH). Avtalet är värt cirka 200 miljoner euro under en treårsperiod och inkluderar en option på ytterligare ett år.

Eltel och Valokuitunen kommer att verka i nära samarbete och Eltel kommer att ansvara för projektledning, materialhantering och logistik, utbyggnad av fibernät, installationstjänster och dokumentation. Eltel kommer även att ansvara för underhåll och livscykeltjänster.

Eltel och Valokuitunen har arbetat tillsammans sedan 2020, då Eltel utsågs till Valokuitunens byggpartner. Det nya ramavtalet mer än fördubblar de tidigare volymerna, dessutom utökas det geografiska området till att omfatta hela Finland.

Det treåriga ramavtalet gäller från och med september 2022 och löper fram till 2025, varefter det finns möjlighet till ett års förlängning.

För mer information, kontakta:

Juha Luusua, vd, Eltel Finland
Tel: +358 40 311 3005, juha.luusua@eltelnetworks.com

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2021 hade Eltel en omsättning på 812,6 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 000. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.