Eltels vetenskapsbaserade klimatmål är godkända

Eltel har tagit ett viktigt steg för att kraftigt minska sin klimatpåverkan till 2030. Målen för minskade utsläpp har godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi), vilket understryker Eltels engagemang för att bekämpa klimatförändringar och anpassa insatser i linje med Parisavtalet.

– Vi är stolta över att få godkännande från SBTi för våra uppsatta mål och därmed ansluta oss till det växande antalet företag världen över som har förbundit sig till vetenskapliga klimatmål. Vi ser fram emot att arbeta mot ett gemensamt mål för att bekämpa klimatförändringarna, säger Erno Lehto, Head of Sustainability på Eltel.

Åtagandet som har godkänts av SBTi innefattar:

  • Scope 1: Minska mängden utsläpp av växthusgaser med 42 % till 2030, med 2021 som basår. Scope 1 avser direkta växthusgasutsläpp från källor som ägs eller kontrolleras av Eltel. Dessa utsläpp är till största delen relaterade till fordonsflottan och annan utrustning.
  • Scope 2: Öka användningen av förnybar el till 100 % år 2030. Scope 2 omfattar indirekta utsläpp från inköpt el.
  • Scope 3: Säkerställa att 67,4 % av Eltels leverantörer sätter sina egna vetenskapsbaserade mål till 2026. Scope 3 avser indirekta uppströms- och nedströmsutsläpp.

SBTi drog även slutsatsen att Eltels föreslagna 2030-mål för scope 1 och 2 överstiger minimiambitionen för 1,5°C-målet.

Om Science Based Target initiative:

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). Läs mer här: https://sciencebasedtargets.org/

För mer information:

Erno Lehto, Head of Sustainability

Tel: +358 40 311 2379, erno.lehto@eltelnetworks.com

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör

Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2021 nådde omsättningen 812,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.