Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Styrelsen i Eltel AB (publ) (”Eltel”) har idag, med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021, beslutat genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa 972 000 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med incitamentsprogrammet LTIP 2021 som antogs av årsstämman den 5 maj 2021.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, kommer att teckna samtliga emitterade C-aktier till en kurs om 1,01 euro per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter, i enlighet med styrelsens beslut, att återköpas av Eltel för samma pris. C-aktierna kommer därefter att omvandlas till stamaktier innan de levereras till berättigade deltagare i bolagets incitamentsprogram LTIP 2021.

Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier till deltagare samt att kunna täcka eventuella sociala avgifter med anledning av LTIP 2021. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till 1/10-dels röst vardera.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundell

Chefsjurist

Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Om Eltel

Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2021 hade Eltel en omsättning på 812,6 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 000. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.