Håkan Dahlström utsedd till ny vd och koncernchef för Eltel

Eltels styrelse har utsett Håkan Dahlström till ny vd och koncernchef för Eltel AB från och med den 1 september 2022. Håkan är för närvarande VD för Fujitsu Sverige. Dessförinnan har han haft flera ledande befattningar inom TietoEvry och Telia Group. Håkan är även ledamot i Eltels styrelse sedan 2017. Håkan efterträder Casimir Lindholm, som kommer att sitta kvar som vd och koncernchef till dess Håkan tillträder.

Vi är mycket glada över att Håkan Dahlström har tackat ja till att bli ny vd för Eltel. Med erfarenhet av tillväxt och affärsutveckling har han rätt profil att leda bolaget under genom nästa fas. Håkan känner företaget väl efter fem år som ledamot i Eltels styrelse och han har en bred kunskap om telekommunikationsverksamhet i norra Europa, säger Ulf Mattsson, styrelseordförande i Eltel.

Jag ser fram emot möjligheten att leda och ytterligare växa Eltel som den ledande nordiska leverantören av fälttjänster för kommunikations- och elnät, säger Håkan Dahlström.

Casimir Lindholm tillträdde som vd och koncernchef i september 2018, då Eltel stod inför finansiella och operativa utmaningar.

Casimir har lett Eltel genom utmanande år. Under Casimirs ledarskap har balansräkningen stärkts genom att minska nettoskulden och den finansiella exponeringen. Den vikande marginaltrenden har vänts, vilket lägger grunden för framtida tillväxt. Jag skulle vilja tacka Casimir för hans insatser under denna tuffa period, fortsätter Mattsson.

Vi är nu redo att fokusera på framtiden, leverera åt våra kunder samt utveckla Eltel och de anställda för att nå dess fulla potential, avslutar Mattsson.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Mattsson, Styrelseordförande
ulf.mattsson@eltelnetworks.se

Casimir Lindholm, vd och koncernchef
casimir.lindholm@eltelnetworks.com

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari kl. 19.30 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2020 hade Eltel en omsättning på 938 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 100. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.