Eltel bygger kraftledning i Finland till ett värde av cirka 23 miljoner euro

Eltel Finland har tecknat ett avtal med Fingrid, Finlands stamnätsoperatör, om att bygga en 74 km lång transmissionsledning. Kontraktet är värt cirka 23 miljoner euro.

Den nya 400+110 kV kraftledningen kommer att gå i mellanöstra Finland och kommer ytterligare att stärka energieffektiviteten och kapaciteten i det finska kraftnätet i takt med omställningen till förnybar energi.

Projektet startar under fjärde kvartalet 2023 och kommer att vara klart i slutet av 2026.

Projektet är en del av Fingrids Järvilinja (Sjölinjen) och är ytterligare en stor etapp som Eltel kommer att bygga. I juli 2023 undertecknade Eltel ett avtal värt 19 miljoner euro som bringar det sammanlagda värdet av Lake Line-projektet till 42 miljoner euro.

För mer information, kontakta:
Juha Luusua, vd, Eltel Finland
Tel: +358 40 311 3005, juha.luusua@eltelnetworks.com

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.