Eltel expanderar till ny marknad genom avtal för byggande av storskalig solpark i Finland

Eltel och det finska energibolaget Helen har tecknat ett avtal om leverans av en storskalig solpark i Lohja, Finland. Expansionen till solcellsmarknaden är en milstolpe för Eltel i bolagets fortsatta expansion inom den förnybara energi-sektorn. Kontraktet är värt cirka 3,1 miljoner euro.

Solparken har en planerad kapacitet på 10 MW och kommer att utgöra ett stort steg för regionens förnybara energiproduktion. Den årliga energiproduktionen beräknas till cirka 10 GWh, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen för cirka 2 000 hushåll (5 000 KWh per hushåll).

Med projektet fortsätter Eltel att spela en betydande roll som leverantör för kritisk infrastruktur som möjliggör förnybar och hållbar energi.

Bygget av parken, som omfattar cirka tio hektar, beräknas påbörjas under senare delen av 2023. Det  bedöms ta cirka ett år innan de 18 000 solpanelerna som ingår i solparken har installerats.

För mer information:

Juha Luusua, vd, Eltel Finland

Tel: +358 40 311 3005, juha.luusua@eltelnetworks.com

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör

Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.