Eltel förlänger befintligt ramavtal med Telenor i Norge för 800–1000 miljoner NOK, ca 70–90 miljoner euro

Eltel Norge och Telenor, Norges största leverantör av telekommunikation och digitala tjänster, har förlängt sitt samarbete med ytterligare ett år baserat på en option i det nuvarande avtalet. Det uppskattade ordervärdet för optionsåret är cirka 800–1000 miljoner NOK, cirka 70–90 miljoner euro.

Ramavtalet bygger på en modell där Eltel kommer att ansvara för design, planering, serviceleveranser, installationer och underhåll för specifika geografiska områden. Det nuvarande avtalet löper ut i december 2023, varefter den förlängda ettårsperioden fram till december 2024 börjar.

För mer information:

Thor-Egel Bråthen, vd, Eltel Norge

Tel: +47 908 60 215, thor.egel.brathen@eltelnetworks.no

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör

Tel: +46 70 24 68 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.