Eltel och Equinor tecknar fyraårigt ramavtal till ett uppskattat värde om 235 miljoner NOK, ca 20 miljoner euro

Eltel Norge och Equinor, Norges största olje- och gasbolag, har tecknat ett ramavtal om telekomspecifika uppgraderings- och modifieringstjänster. Uppskattat värde på det fyraåriga avtalet beräknas till 235 miljoner norska kronor, cirka 20 miljoner euro.

Ramavtalet omfattar tjänster avseende underhåll, modifieringar och installationer av telekommunikations-lösningar. Eltel kommer att leverera tjänsterna både på och mellan Equinors offshore-anläggningar samt på landbaserade anläggningar.

Avtalstiden löper från 1 december 2023 till 31 december 2027, varefter det finns en option på ytterligare två plus två år.

För mer information:

Thor-Egel Bråthen, vd, Eltel Norge
Tel: +47 908 60 215, thor.egel.brathen@eltelnetworks.no

Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.