Eltel och FMV tecknar treårigt ramavtal till ett uppskattat värde om 320 miljoner kronor, cirka 27 miljoner euro

Eltel Sverige och Försvarets materielverk, FMV, har tecknat ett ramavtal gällande installations- och entreprenadtjänster för FMV:s garnisoner i hela landet. Beräknat värde på det treåriga avtalet är cirka 320 miljoner kronor, 27 miljoner euro.

Avtalet omfattar installation av data- och telekommunikation, inklusive underhållstjänster, och tillhörande produkter inom fast infrastruktur för passiva tele- och kommunikationsnät.

Kontraktsperioden löper från och med september 2023 fram till september 2026, varefter det finns en option på ytterligare fyra år.

För mer information, kontakta:

Lars Nilsson, vd, Eltel Sverige

Tel: +46 72 458 6300, lars.nilsson@eltelnetworks.se

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör

Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.