Avyttringen av High Voltage-verksamheten i Polen är slutförd

Den tidigare kommunicerade avyttringen av Eltels High Voltage-verksamhet i Polen har, efter sedvanligt myndighetsgodkännande, slutfördes under kvällen den 6 juni. Därmed har Eltel nu avvecklat hela affärsområdet High Voltage i Polen.

Den 10 april 2024 kommunicerade Eltel att avtal tecknats om avyttring av den polska High Voltage-verksamheten till Mutares SE & Co. KGaA, en börsnoterad private equity-investerare med huvudkontor i München, Tyskland. Transaktionen har godkänts av konkurrensmyndigheten i Polen och har nu slutförts, vilket innebär att Mutares från den 6 juni 2024 har tagit över som ägare till High Voltage-verksamheten i Polen.

“Jag vill tacka våra kollegor i Polen för deras fina arbete och engagemang. Jag  känner tillförsikt för att Mutares kommer att fortsätta utveckla verksamheten och skapa värde för både anställda och kunder”, säger Håkan Dahlström, vd och koncernchef på Eltel.

Som tidigare kommunicerats är det totala värdet på transaktionen för Eltel, inklusive Mutares övertagande av Eltels garantier för verksamheten, cirka 25 miljoner euro. Som också tidigare kommunicerats beräknas avyttringen ha en negativ kassaflödeseffekt på 3,75 miljoner euro och ett negativt nettoresultat på cirka 23,5 miljoner euro på koncernens EBIT.

Transaktionen skapar värde för Eltel och dess aktieägare genom att minimera komplexitet och risker förknippade med projektverksamhet utanför Norden.

“Efter att ha slutfört denna avyttring kan vi helt fokusera på genomförandet av vår nya strategi genom att utveckla nya tjänsteerbjudanden och bredda vår kundbas på våra huvudmarknader”, säger Håkan Dahlström, vd och koncernchef på Eltel.

 

För mer information:

Alexandra Kärnlund, Kommunikationsdirektör

Tel: 070-910 0903, alexandra.karnlund@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2023 nådde omsättningen 850,1 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.