Eltel förlänger ramavtal med TDC Net i Danmark med två år till ett värde om cirka DKK 170 miljoner, cirka EUR 23 miljoner

Eltel Danmark och TDC Net, Danmarks största leverantör av telekommunikation, har förlängt sitt samarbete i två år, med option på ytterligare två år. Det uppskattade ordervärdet är cirka DKK 170 miljoner, cirka EUR 23 miljoner.

Avtalet fokuserar på att säkra telekommunikationsinfrastrukturen i Danmark genom att kontinuerligt etablera fiberanslutningar för både privat- och företagskunder.

Det befintliga avtalet löper ut i februari 2024, varefter den nya perioden på två år, till och med december 2025, börjar.

För mer information, kontakta:

Claus Metzsch Jensen, vd, Eltel Danmark

Tel: +45 23 23 80 80, claus.metzschjensen@eltelnetworks.com

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör

Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.