Eltels valberedning föreslår Per Sjöstrand till ny styrelseordförande

Valberedningen i Eltel AB (”Eltel”) har idag beslutat att föreslå att årsstämman 2024 väljer Per Sjöstrand till ny ledamot och ordförande i styrelsen för Eltel. Nuvarande styrelseordföranden Ulf Mattsson kvarstår som styrelseordförande fram till årsstämman 2024 och har meddelat att han inte är tillgänglig för omval som styrelseledamot efter årsstämman. Eltels årsstämma 2024 planeras att hållas den 14 maj 2024. Valberedningens övriga förslag inför årsstämman kommer att kommuniceras vid senare tillfälle.

Per Sjöstrand har lång relevant erfarenhet från ledande befattningar inom olika typer av tjänsteverksamheter. Han är för närvarande styrelseordförande i Instalco, Håndverksgruppen, Green Landscaping och Uniwater samt styrelseledamot i NCG. Tidigare befattningar inkluderar grundare, vd och koncernchef på Instalco samt chef för stora projekt på Trafikverket.

”Ulf Mattssons bidrag till Eltel under hans sju år som ordförande har varit mycket uppskattat och bolaget står idag starkare än på länge. Vi är glada att Per Sjöstrand nu tar över som ny ordförande för att bygga vidare på Eltels ledande position inom tjänster för kritisk infrastruktur”, säger valberedningens ordförande Gustaf Backemar.

Eltels valberedning består av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna i Eltel per den 31 augusti 2023, vilka tillsammans representerade 48,2 procent av rösterna i bolaget.

För ytterligare information:
Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2024 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2022 nådde omsättningen 823,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.