Eltel säkerställer fjällradionätet för nödsituationer

Eltel har utvecklat nya kommunikationsnät för nödsituationer i Sveriges avlägsna fjälltrakter, både för nödställda och räddningspersonal.

5 min

De svenska fjällen är en fantastisk miljö för friluftsliv, men fjällvärlden är också förenad med vissa risker, även för den mest erfarne. Kommunikation i fjällen har alltid varit ett problem för Sveriges nödfallstjänster, eftersom både de nödställda och räddningspersonalen ibland saknar radiokontakt.

Eltel hjälper nödfallstjänsten

Eltel har ända sedan 2002 samarbetat med Polismyndigheten för att utveckla, uppgradera och underhålla fjällradionätet i Norrland. “Under den senaste fasen uppgraderade vi fjällradionätet till det nationella systemet RAKEL, och installerade 110 RAKEL-telefoner i fjällstugor,” förklarar Ingemar Åström, serviceingenjör på Eltel.

Satellitlösning ger nödfallstäckning

Eftersom RAKEL-systemet inte ger full täckning i fjälltrakterna har Eltel levererat en satellitlösning som ger täckning åt 17 nödtelefoner. Dessa telefoner ser ut och fungerar precis som RAKEL-telefoner, och garanterar bra förbindelser trots den avlägsna placeringen och naturliga barriärer.

Garanterar ett robust nätverk för nödkommunikation

Eltel har utvecklat och installerat de nödtelefoner som nu finns längs alla vandringsleder i de svenska fjällen. Telefonerna är gjorda för att klara av hårda utomhusvillkor och kopplar direkt till kontrollcentralen RLC i Umeå, där utryckningsåtgärder samordnas.

“Nödtelefonerna i fjällen – även de med satellitlänk – ger bra förbindelser och kan enkelt användas av alla som behöver nödhjälp,” säger Åström. “De har egna solpaneler och batterisystem som gör att de fungerar året runt utan att anslutas till elnätet, och ett viloläge för att spara ström när de inte används.”

Säkerhet ett samtal bort

Nödtelefonerna gör att alla kan njuta av de svenska fjällen i förvissning om att säkerheten bara är ett telefonsamtal bort.

“Vi installerar nu även nödtelefoner med RAKEL-systemet i avlägsna byar, där de fungerar som en extra kommunikationslänk för landsbygdssamhällena i nödsituationer,” förklarar Åström. “Det finns även potential för att installera ännu fler av dessa runt om i Sverige.”

Nätverket RAKEL

RAKEL är det digitala kommunikationssystem som används av alla Sveriges nödfallstjänster på nationell nivå. RAKEL är geografiskt sett det största offentliga säkerhetsnätet i världen som använder TETRA-standarden (Terrestrial Trunked Radio).

Eltel ingick i det konsortium som byggde hela RAKEL-systemet i Sverige. Systemet täcker nu 99,8 procent av Sveriges befolkning och 95 procent av ytan.