Uppkopplad mot framtiden

Uppkopplad mot framtiden

Det är tyst kring mobilmasten utanför Trondheim. Alla väntar på att team-ledaren ska avsluta samtalet. Så snart han lägger på ska de utföra tre dagars arbete på bara en dag.

5 min

Det är ett tufft arbete. Det är en stor och tung utrustning som ska bytas och det är trångt om plats. Dessutom är det ont om tid. Kunden vill ha regelbundna uppdateringar för att försäkra sig om att de håller tidtabellen.

Vädret är i alla fall ok och härute blir de inte störda av nyfikna eller välmenande människor som vill hjälpa till, som det ofta är när de gör det här i städerna.

I sitt samtal informerar teamledaren kunden om att de kommer att klippa anslutningen för den gamla utrustningen nu. Så snart han lägger på börjar alla att arbeta.

Teamet är del av ett pilotprojekt som installerar 5G-sändare i mobilmaster och torn eller på hustak. Så snart pilotprojektet är avslutat är det 15 000 platser utspritt över hela Norge som behöver få ny utrustning.

Planeringen av dagens jobb började flera veckor tidigare. En teknisk ingenjör har gått igenom ritningar och varit på plats för att planera vad som behövs och hur bytet kan genomföras på smidigast sätt.

Dagens arbete är välplanerat. Alla vet exakt vad de ska göra. Efter nästan åtta timmar ringer teamledaren ett nytt samtal. Han berättar att de är klara och det är dags för kunden att testköra och integrera den nya utrustningen.

I Trondheim märker människor i princip ingenting, kanske har en nerladdning gått något långsammare än vanligt. Men när uppdraget är klart är invånarna i Trondheim uppkopplade på ett nätverk som möjliggör en framtid av Internet of Things och självkörande bilar.