Connecting Finland’s largest wind farm

Eltel nätansluter Finlands största vindkraftspark

Eltel är ledande på den finska marknaden för byggnation av kraftledningar och en huvudaktör inom konstruktion av och tjänster för transformatorstationer. Därmed stöder Eltel den växande vindkraftssektorn, som driver Finlands utveckling mot klimatneutralitet.

5 min

Vindkraften blomstrar i Finland då landet arbetar med att bli koldioxidneutralt 2035. Under 2021 var vindkraftsprojekt på cirka 21 300 MW under utveckling.

Tillhandahåller kraftledningar och transformatorstationer för vindkraft

Vindkraftsparker kräver kraftledningar med hög kapacitet och nya transformatorstationer. I Finland är Eltel marknadsledare inom byggnation av kraftledningar och en huvudaktör inom konstruktion av transformatorstationer samt tillhörande servicetjänster.

”Vi är en tillförlitlig, rikstäckande partner som nätoperatörer och vindkraftsföretag kan sätta sin tilltro till för att ansluta sina vindkraftsparker i hela Finland”, säger Tuomas Antikainen, försäljningsdirektör för transmissionsledningar, vindkraft och kabeldragning på Eltel Finland. ”Vindkraftskunder uppskattar vår unika förmåga att inte bara kunna leverera både kraftledningar och transformatorstationer, utan även mellanspänningskablar och fibernätsanslutningar. Det är bara Eltel som erbjuder detta i Finland.”

Anslutning av Finlands största vindkraftspark

När den nya vindkraftsparken i Lestijärvi i mellersta Österbotten är färdig kommer den att bestå av 69 turbiner i tre vindkraftsparker och ha en total kapacitet på 400 MW.

”Vi bygger en cirka 60 km lång kraftledning på 400 kV och en cirka 25 km lång kraftledning på 110 kV”, säger Antikainen. ”När vindkraftsparken är färdig kommer den att vara Finlands största och tillgodose det årliga elbehovet för cirka 73 000 finska familjebostäder.”

Fakta om projektet

Kund: OX2
Tjänster: kraftledningar
Period: 2022 – 2024
Värde: 22 miljoner euro