Driva e-Mobility framåt i Norge

Driva e-Mobility framåt i Norge

Eltel installerar laddningsinfrastruktur för e-Mobility i Norge, som är en snabbt växande marknad, där Eltel är en stor aktör.

5 min

Sedan 2019 har den norska marknaden för laddningsinfrastruktur gällande e-Mobility vuxit med cirka 20 procent per år och förväntas öka ytterligare under de kommande åren. Som en större e-Mobility partner i Norge har Eltel flera pågående ramavtal om att installera både offentlig och privat infrastruktur, inklusive snabbladdningslösningar.

“Vi är fokuserade på att arbeta med långsiktiga, rikstäckande projekt med större kunder där vi kan leverera i stor skala”, säger Ole Jorstad, projektledare på Eltel. “Vi har ett väletablerat, rikstäckande partnernätverk med experter som stöder oss i att framgångsrikt leverera projekt.”

Omorganisering för att dra fördel av tillväxt

Under 2022 omorganiserade Eltel sin e-Mobilityverksamhet med en mer definierad struktur för att bättre kunna betjäna nya och befintliga kunder på denna snabbt växande marknad. Detta innebar också nätverkande vid internationella e-Mobilityevenemang, vidareutveckling av partnerskap och ingående av nya kundavtal.

“Det finns många möjligheter inom e-Mobility i Norge, och under året blev Eltel den rikstäckande tjänsteleverantören åt Siemens för att ta itu med garantifrågor för snabbladdningsstationer”, säger Ole. ”Under 2022 har vi vidareutvecklat våra befintliga samarbeten med aktörer som t.ex E.ON, Delta Electronics and Alpitronic.”

Eltels internationella samarbete kring

e-Mobility Eltel har inrättat ett e-Mobility-forum för sina nordiska verksamheter för att dela kunskap och erfarenhet. Merparten av Eltels e-Mobilitykompetens är för närvarande koncentrerad till Norge och Finland.

“Vi kommer att utveckla vårt forum för e-Mobility under 2023”, förklarar Ole. “Det finns en enorm potential i den här typen av internationella samarbeten – inte minst då vi har flera kunder i Norge som vill rulla ut projekt i de övriga nordiska länderna.”