Nyt Hospital Nordsjælland.
Photo: ©Herzog & de Meuron - Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Möjliggöra smidig patientvård

Eltel är den danska marknadsledaren inom byggande och underhåll av distribuerade antennsystem för sjukhus. Dessa system är nödvändiga för att kunna leverera smidig patientvård.

5 min

Hälso- och sjukvårdspersonal på moderna sjukhus behöver förlita sig på bra trådlös anslutning för sin interna kommunikation och åtkomst till patientdata. Mobilnätet kan emellertid bli hårt belastat av personal, patienter och besökare. Eller så kan signalstyrkan försvagas av byggmaterial som betong och stål.

Tillförlitlig mobiltäckning

Ett distribuerat antennsystem (DAS) är ett nätverk av antennoder som ger trådlös mobiltäckning. På sjukhus fungerar ett DAS-system fristående från det trådlösa nätverket för att säkerställa redundans – vilket i sin tur säkerställer den mobila kommunikationen genom att den inte är beroende av ett och samma system.

“Med tanke på vikten av trådlös anslutning i de otaliga medicinska fall och akuta situationer som sjukhus måste hantera varje dag kan de helt enkelt inte förlita sig på en enda teknik för mobil kommunikation”, förklarar Lars Jessen, affärsutvecklingschef på Eltel. “Sjukhusen måste ha garanterad uppkoppling dygnet runt, alla dagar i veckan, med bra kapacitet och täckning i hela sjukhuset. Vi tillhandahåller just detta genom de DAS-system som vi installerar och underhåller.”

DAS-antennerna installeras i korridorernas tak, och ett sjukhusnätverk kan omfatta hundratals antenner beroende på storleken på sjukhusanläggningen. Det är viktigt att ha ett tätt nätverk av antenner på sjukhus för att ge bra mobiltäckning, och även för att minimera störningar på och från medicinsk utrustning.

Långsiktiga partnerskap

I slutet av 2022 hade Eltel ingått avtal med fler än 20 sjukhus i Danmark, varav sex i Köpenhamns storstadsområde. Detta inkluderar ett avtal om installation och underhåll av ett DAS-system på ett av Danmarks nyaste sjukhus – Nyt Hospital Nordsjælland.

“Samtliga våra sjukhus-DAS-projekt involverar vanligtvis installation samt underhåll under en sexårsperiod”, säger Lars. “Vi utvecklar starka professionella relationer med varje sjukhus, vilket också innebär att vi anpassar nätverket för att möta deras ständigt föränderliga behov, till exempel genom att utöka nätverket till att täcka nya sjukhusbyggnader.”

Foto: ©Herzog & de Meuron - Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Fakta om projektet

Kunder: Regionala myndigheter
Tjänster: Installation av och service på DAS-nätverk                            
Period: Olika pågående projekt