Eltels årsredovisning för 2014 publicerad

Eltel har publicerat årsredovisningen för 2014. I årsredovisningen har Eltel introducerat nya namn, som bättre speglar bolagets erbjudande av tjänster, för en del av bolagets verksamhetssegment och affärsområden.

Eltel har publicerat årsredovisningen för 2014 som nu finns att tillgänglig på bolagets hemsida www.eltelgroup.com. Årsredovisningen kan också beställas genom att maila till info@eltelnetworks.com .

Eltels verksamhetssegment benämns från och med idag enligt följande: Power, Communication, Transport & Security (tidigare Transport & Defence).

Eltels sex affärsområden som lyder under de tre verksamhetssegmenten har från och med idag benämns enligt följande:

Segment Affärsområden
Power Power Transmission, Power Distribution
Communication Fixed Communication, Mobile Communication
Transport & Security Rail & Road, Aviation & Security

Förändringen medför ingen praktisk påverkan på vare sig organisation, strategi, affärsplan eller övriga planer inom bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager på Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications på Eltel AB
Tel: +358 40 3114 503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster till Infranetbranschen – kritisk infrastruktur inom affärsområdena Power, Communication samt Transport & Security – med verksamhet i Norden och Baltikum, Polen, Tyskland och Storbritannien. Eltel tillhandahåller ett brett och integrerat utbud av tjänster, som sträcker sig från underhåll- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en bred kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas med stora nätoperatörer. Antalet anställda uppgår till cirka 8600 och under 2014 genererade koncernen en nettoomsättning på 1 242 miljoner euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.