Eltel har publicerat årsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten för 2015

Eltel har idag publicerat sin årsredovisning för 2015 på bolagets hemsida http://www.eltelgroup.com/sv/eltel-arsredovisning-2015/. Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på svenska och engelska senast den 20 april 2016. Den kan beställas per email: info@eltelnetworks.com eller på hemsidan http://www.eltelgroup.com/sv/bestall-tryckt-material/.

Eltel har även publicerat Bolagsstyrningsrapporten för 2015 på svenska och engelska. Dessa finns tillgänglig på hemsidan http://www.eltelgroup.com/sv/eltel-bolagsstyrningsrapport-2015/. Bolagsstyrningsrapporten har sammanställts i enlighet med den nya koden för bolagsstyrning, som gäller från och med november 2015.

För mer information:
Ingela Ulfves
VP – IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2014 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.