Eltel har publicerat årsredovisningen för 2019

Eltels Årsredovisning 2019 har idag publicerats på Eltel Groups webbsida.

Eltels Årsredovisning 2019, som även omfattar hållbarhetsredovisningen, finns tillgänglig på hemsidan: www.eltelgroup.com/sv/sektion/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/.

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på svenska och engelska från och med vecka 18 och kan beställas på https://www.eltelgroup.com/sv/bestall-tryckt-material/.

För mer information:
Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för el- och kommunikationsnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av el- och kommunikationsnätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2019 hade Eltel en omsättning på 1,1 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 6 700. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.