Eltels tjänster är kritiska för att samhällets livlinor

Att många människor kan sitta hemma och arbeta är en förutsättning för att begränsa spridningen av covid-19. Som Nordens ledande leverantör inom el- och kommunikationsnätverk är våra tjänster kritiska för att samhällets livlinor ska vara starka och pålitliga. Det är ett ansvar som går utanför den egna verksamheten.

Varje dag jobbar Eltel med att underhålla och bygga ut el- och kommunikationsnätverk runt om i Norden. Vi gör allt från att säkra att järnvägens signalsystem fungerar till att sjukhus har tillgång till sina journalsystem och att basindustrin förses med elektricitet.

För att begränsa spridningen av covid-19 måste hushållens uppkoppling fungera som den ska. Mängder av människor ska kunna sköta sitt jobb, delta i videokonferenser och ladda upp tunga dokument med samma lätthet som om de vore på jobbet. Det ställer höga krav på el- och kommunikationsnätverk.

Så här inledningsvis kan vi konstatera att infrastrukturen är såpass robust att den klarat förändringen i belastning utan större problem. Vi följer dock situationen noga och vidtar löpande åtgärder för att säkra vår verksamhets kontinuitet.

Jag är mycket stolt över det arbete alla våra medarbetare utför varje dag för att säkra samhällets livlinor, högt uppe i sändarmaster, i ledningsdiken och hos stora företag. Vi har en viktig roll för att upprätthålla kritiska samhällsfunktioner i en svår situation.

Casimir Lindholm Eltels VD och koncernchef