Beslut från Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm AB (Nasdaq) har i dag beslutat att utdöma ett vite om fem årsavgifter till Eltel, cirka 100 000 EUR. Disciplinnämnden skriver i sitt beslut att det funnits brister i offentliggörandet av insiderinformation under åren 2016 och 2017, och att Bolaget därmed brutit mot punkt 3.1 i Regelverket.

Läs beslutet i sin helhet här>>

För mer information kontakta:
Henrik Sundell
General Counsel
Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se