Eltel publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Eltel har offentliggjort sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 och den finns nu tillgänglig på https://www.eltelgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/.

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på svenska och engelska från och med vecka 17 och kan beställas på https://www.eltelgroup.com/sv/media/bestall-tryckt-material/.

 

För ytterligare information, kontakta:

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör

Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

 

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2024 kl. 08.00 CET.

 

Om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2023 nådde omsättningen 850,1 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.com.