Partnerskap betjänar 400 000 kunder i Helsingfors i Finland

Partnerskap betjänar 400 000 kunder i Helsingfors i Finland

År 2020 ingick Eltel ett femårigt ramavtal för att konstruera och underhålla Helsingfors elnät för att främja effektivitet och kvalitet i nära samarbete med nätägaren.

5 min

Ramavtalet på 90 miljoner euro omfattar byggnation och underhåll av hela låg- och mellanspänningsnätet i Helsingfors. Nätet betjänar 400 000 kunder. Detta är det första partnerskapet för elnät i sitt slag i Finland, och förväntas främja effektivitet och kvalitet.

Eltel var tidigare en av flera leverantörer, men blev 2020 den enda leverantören av tjänster för nätutformning, byggnation, reparation, underhåll och dokumentering åt Helen Elnät, det tredje största elbolaget i Finland.

Fullständigt processansvar

”Beroende på nätutvecklingsplanerna finns vi till hands för att ansluta nya byggnader och transformatorer till elnätet samt genomföra eventuella uppgraderingar”, säger Andreas Wackström, distriktschef på Eltel. ”Vårt underhållsteam med beredskap dygnet runt svarar på inkommande samtal, och våra tekniker arbetar på plats för att lösa eventuella problem för att säkerställa att Helsingforsborna har ett elnät som de kan lita på.” Eltel har ett dedikerat team på 70–80 personer som arbetar med ramavtalet. 

Jag tror att dessa långsiktiga partnerskap för elnät representerar framtiden, då de främjar såväl effektivitet som kvalitet. I den meningen är Eltel verkligen ledande på marknaden.

Andreas Wackström Distriktschef, Eltel Finland