Förståelse för teknikernas problem optimerar verksamheten

Förståelse för teknikernas problem optimerar verksamheten

Eltel Finland arbetar med att skapa bättre förståelse för de dagliga utmaningar som teknikerna ställs inför, och med att förbättra planeringen för att i slutändan uppnå ökad produktivitet.

5 min

Sedan 2012 har Eltel drivit initiativet “En arbetsdag som tekniker”, där Eltels kontorsarbetare och chefer tillbringar en arbetsdag per år med att utföra fältarbete tillsammans med tekniker för att få bättre förståelse för deras dagliga utmaningar.

”Ledningsdiskussioner kring initiativet och potentiella produktivitetsförbättringar resulterade i att vi bjöd in tre ingenjörsstudenter till att tillbringa 70 dagar med våra tekniker och på så sätt skapa detaljerade dagsrapporter”, förklarar Iisakki Koski, finansdirektör på Eltel Finland. ”Vi utnyttjade sedan rönen från dessa rapporter för att fastställa hur vi skulle kunna förbättra våra teknikers dagliga produktivitet.”

Bättre planering minskar både kostnader och miljöpåverkan

Slutsatserna visade på att bättre planeringsförfaranden skulle kunna göra det möjligt för Eltels tekniker att arbeta på ett mer produktivt, effektivt och säkert sätt. Vi identifierade även en betydande potential för att, genom förbättrad ruttplanering, minska antalet körda kilometer och därigenom minska kostnader och klimatpåverkan.

”Det handlar om att optimera hur varje vecka – och till och med varje dag – struktureras för enskilda tekniker för att kunna säkerställa att vi har rätt resurser på rätt plats vid rätt tidpunkt, och att vi optimerar produktiv tid”, säger Koski. ”Detta skulle kunna innebära att onödig körning och utsläpp minskas genom effektivare planering, att vi undviker potentiella problem genom att se till att rätt material och utrustning finns tillgängligt på en arbetsplats, och att vi kan vara säkra på att våra tekniker förfogar över lämplig säkerhetsutrustning så att riskerna för arbetsskador minskar.”

Slutsatserna visade på att bättre planeringsförfaranden skulle kunna göra det möjligt för Eltels tekniker att arbeta på ett mer produktivt, effektivt och säkert sätt.

Iisakki Koski CFO, Eltel Finland