Eltel har publicerat årsredovisningen för 2017

Eltel har publicerat årsredovisning för 2017 på bolagets hemsida https://www.eltelgroup.com/sv/sektion/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/. Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska.

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på svenska och engelska under vecka 16 och kan beställas på https://www.eltelgroup.com/sv/bestall-tryckt-material/.

Eltel har även publicerat sin hållbarhetsrapport för 2017 på svenska och engelska. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.eltelgroup.com/sv/sektion/om-oss/rapporter-foretagsansvar/.

För mer information:
Petter Traaholt
CFO
Tel: +46 72 595 47 49, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2017 hade Eltel en omsättning på 1,3 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8 000. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.