Copenhagen

Köpenhamn mot framtiden

Köpenhamns borgmästare, Ritt Bjerregaard, skulle få uppmärksamhet från internationell media den dagen. Året var 2009 och hon presenterade visionen att Köpenhamn skulle bli världens första klimatneutrala stad 2025.

5 min

Att göra en huvudstad klimatneutral på 15 år är en monumental uppgift. För att klara den krävs en omfattande elektrifiering. Till exempel installerar staden vindkraftverk, mer än 30 000 kvadratmeter solpaneler och laddstationer. 2019 tog Eltel sig an uppgiften att elektrifiera stadsbussarna.

Bussarna ska kunna ladda mellan turerna. Men det krävs mycket ström för att ladda en buss på bara sex minuter för att sedan kunna köra 17 mil.

Eltel installerade fyra laddningsstationer om 450 kilowatt vardera efter linje 2A. För att installera de nio ton tunga laddstationerna krävs ett betongfundament och om två stationer placeras ihop krävs en transformatorstation för att hantera strömstyrkan.

När installationen var klar följde en testperiod. Efteråt var alla nöjda och kunden gladdes åt den mjuka och tysta resan. För att slutföra elektrifieringen av stadsbussarna krävs ytterligare 80 laddstationer. Näst på tur efter bussarna står hamnen.

Skeppen behöver kunna ladda när de ligger i hamn, istället för att gå på tomgång. Både bussarna och skeppen kommer att kräva enorma mängder ström under kort tid, och för att hantera det behöver elnätet uppdateras. Det är mycket jobb kvar innan Köpenhamn når sitt mål om att vara klimatneutrala 2025.

Målet att vara den första klimatneutrala staden i världen är fortfarande ohotat. Över hela världen följer städer Köpenhamns framsteg för inspiration i omställningen till en klimatneutral framtid.