Eltel’s fordonsflotta: Hållbarhet som drivkraft

Eltel’s fordonsflotta: Hållbarhet som drivkraft

På Eltel bygger vi inte bara upp infrastrukturen för e-Mobility; vi integrerar också elbilar (EVs) i ett högt tempo till vår egen fordonsflotta. Detta dubbla åtagande tydliggör vårt åtagande att skapa ett mer hållbart samhälle.

5 min
Andreas Eriksson Andreas Eriksson, Development Manager, Eltel Group

Fordonsindustrin utvecklas, och Eltel är i framkant, där vi kontinuerligt inför elbilar i vår flotta. Detta är i linje med våra hållbarhetsmål och våra ansträngningar inom e-Mobility, vilket förstärker vårt engagemang för en grönare framtid. Det är dock inte utan sina utmaningar med långa leveranstider, globala problem i leveranskedjan och hög efterfrågan.

Framsteg och en ljus framtid

Trots dessa utmaningar finns det ljus i tunneln. Fleet Managern, Mats Nyegaard, delar med sig, "Våra beställningar för elbilar kommer snabbare, och produktionen ökar. Medan vissa biltillverkare fortfarande kämpar med långa leveranstider hoppas vi på att dagarna då billeveranser bara tog 2 till 3 månader ska komma tillbaka."

Redan nu ser vi fördelar med vår elektrifierade fordon. Bland annat förbättrad ekonomisk effektivitet, minskade servicekostnader, minimala driftstopp och en betydande minskning av växthusgasutsläpp. Övergången från fossila bränslen till elbilar har pågått sedan 2021, och trots produktionshinder har vi gjort betydande framsteg.

Norge banar väg

Eltel i Norge ligger i framkant när det gäller antagande av elbilar och sätter exempel med sin välutvecklade marknad för elektriska fordon. Eltels övriga landsenheter tar notis och rustar upp för att följa deras exempel.

I Mats Nyegaards ord: "Trots inledande oro har majoriteten av våra teammedlemmar omfamnat övergången. Jag tror att Norges exempel vittnar om en växande acceptans och entusiasm för elbilar bland både individer och organisationer."

Kontaktperson

Andreas Eriksson

Development Manager, Eltel Group
andreas.eriksson@eltelnetworks.se